1b5bd55eb89d123941653096c0290646
Coachingsamtal kan vara till hjälp när du vill gå vidare, utvecklas och ta steg.
Du får någon att bolla dina idéer med och får hjälp att sätta upp första lilla steget mot det mål du vill nå.

Flera chefer beställer lösningsfokuserad coaching/handledning, för att få verktyg att kunna se och uppmärksamma det som fungerar i organisationen, för att sedan kunna generera mer av det.

Våra kunder har upplevt det som ett nytt, enkelt och effektivt sätt att uppnå förändring genom att lägga fokus på lösning, istället för på problem, på framtiden snarare än på det som har varit och på det som fungerar istället för på det som inte fungerar.

Feedback från chef för större mäklarföretag.
” Tänk så många chefskurser jag gått och kommit hem entusiastisk att prova nya grepp på jobbet. Inte ett dugg av det blev av och så kom jag hit och du sade åt mig att gå i små steg, gå långsamt och du hjälpte mig sätta upp mål jag skulle klara av. Sådan här coaching skulle alla chefer få gå”

För kontakt ring 070-5292907
eller maila Agneta Castenberg