Här följer tips på länkar där du kan hitta mycket intressant om lösningsinriktat arbete inom olika områden.
Där finns artiklar att läsa, material att ladda ner, forskningsstudier, spännande kurser att gå etc.

SVERIGE

www.clues.se
Eva Persson Karlstad

www.gunnar-utbildning.se
Gunnar Törngren FKC Västra Götaland.

www.lip4u.se
Kerstin Måhlberg, Maud Sjöblom Lip Lösningsinriktad pedagogik.

www.sikt.nu
Harry och Jocelyne Korman Malmö

www.framtidfokus.se
Michael Hjerth och Caroline Klingenstierna Stockholm

www.losningsfokus.se
Karin Wallgren Göteborg

ANDRA DELAR AV VÄRLDEN

www.brief.org.uk
Chris Iveson, Evan George, Harvey Ratner London England

www.benfurman.com
Ben Furman Helsingfors Finland

www.solutionsdoc.co.uk
Alisdair Macdonald England här kan du ta del av forskning

www.sfwork.com
Mark McKergow och Jenny Clarke London England

www.solutionsacademy.com
Kirsten Dierolf Tyskland

www.thesolutionfocus.co.uk
Paul Z Jackson och Janine Waldman London England

www.signsofsafety.net
Andrew Turnell Australien

www.talkingcure.com
Scott Miller m fl. Chicago USA

INTERNATIONELLA KONFERENSLÄNKAR

www.ebta.nu
European brief therapy association

www.solworld.org
Solutions in organisations Link up

www.sfbta.org
Solution focused brief therapy association