Steve_o_Insoo


Modellens skapare och våra inspiratörer är bl.a. Steve de Shazer och Insoo Kim Berg från BFTC Brief Family Therapy Center USA.

Vi hade förmånen att under sena 80 talet och tidiga 90 talet få vara med på deras utbildningar på BFTC som låg i Milwaukee Wisconsin.
Deras sätt att bemöta människorna som kom till centret för att få hjälp med olika problem var unikt.
Deras aldrig sinande nyfikenhet på människors egna förmågor att lösa sina svårigheter
genom att se och lyfta fram deras resurser och kompetens var otroligt inspirerande.

TACK Steve och Insoo.

Insoo avled i jan 2007 cirka 1 1/2 år efter att hennes make och kollega Steve avlidit.