fen

FKC har 30 års erfarenhet av utbildning och handledning i lösningsfokuserat arbetssätt.

Vi har varit med om att introducera och etablera arbetssättet i Sverige. FKC:s konsulter har vidareutvecklat lösningsfokuserad metodik för personalhandledning, socialt utredningsarbete, behandling, gruppbehandling, teamutveckling samt organisations- och ledarskapsutveckling.

Modellen utgår från den lösningsfokuserade korttids-terapimodellen som utvecklats på BFTC, Brief Family Therapy Center, i USA vars grundare Steve de Shazer och Insoo Kim Berg vi utbildat oss hos.
Vi har arbetat med lösningsfokuserad utbildning och handledning i en mängd olika sammanhang: socialtjänst, behandlingsverksamheter, arbetsförmedling, psykiatri, skolor, förskolor, företag, samarbetsprojekt, m.fl.

Utbildning och handledning har varit både på grundläggande och avancerad nivå. Vi har utbildat och handlett i ett stort antal av Sveriges kommuner, från Piteå i norr till Simrishamn i söder samt internationellt.